is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mineraal-olie.

Mineraal-olie, bij machines veel in gebruik, wordt nogal eens vervalscht. Om te zien, of men niet bedrogen wordt, gaat men de volgende kenmerken na:

Mineraal-olie moet glashelder zijn. Is dit niet zoo, maar eenigszins wolkerig, dan kan men er verzekerd van zijn, dat er water of parafïne in aanwezig is. Zoodra ze in zeep overgaat bij vermenging met alkali, is dierlijk vet er doorheen gedaan en voldoet de olie niet aan de eischen.

Reclame-Couverten.

De couvert-fabriek te Konstanz (Duitschland) brengt een reclame-couvert" in den handel. De enveloppes zijn zóó vervaardigd, dat vóór- en achterkant geheel bedrukt kunnen worden zonder last te hebben van de lippen. Het is dus een couvert van geheel nieuwe constructie.

Op aanvrage worden monsters toegezonden.

Deze enveloppen hebben tevens vóór, dat de letter of het cliché, welke men op de achterkant wil drukken, niet beschadigd kunnen worden door over elkander gegomde lippen.

. Ongetwijfeld zal deze fabriek succes met deze „ Ree 1 am-Couverts" hebben.

Tonplatten.

Voor het snijden van ,,Tonplatten" gebruikt men een graveernaald, twee platte beiteltjes en een ronde, tevens een speciaal gevormd mes. Deze werktuigen zijn verkrijgbaar bij den heer B. ten Brink te Meppel.