is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(hidergronrtplateii.

Alleen door middel van droogstereotypie kan men van Maser's ondergrondplaten een stiep-plaat vervaardigen. Het is wel moeielijk, daar te hooge kalanderdruk de ondergrondplaat beschadigen kan.

('elluloi(l-oii(l<'r£roii(l|ilateii.

De firma „Schelter & Giesecke" brengt ondergrondplaten van celluloid in den handel. Deze tamelijk zachte plaat is bevestigd op een voet van mahonie-hout. Zij kunnen, zoo dikwijls als men dit verlangt, gewasschen worden ; echter niet met loog.

De druk van deze celluloid-platen is zeer gelijkmatig, daar dit materiaal zeer gemakkelijk de inkt op het papier achterlaat. Tevens weerstaan zij den druk van een hooge oplage zonder eenige stoornis.

liet snijden van OnderKroiidplaten.

Hij dezen arbeid moet men er steeds aan denken de randen niet té schuin en niet té recht te snijden. In het eerste geval drukken de randen onzuiver af en smetten; in het tweede geval brokkelen zij onder den druk van cylinder of degel.

Misdruk.

In vele drukkerijen wordt misdruk als waardeloos weggeworpen. Toch moet men steeds in het oog houden, dat men dit papier als inschietpapier zeer goed gebruiken kan.