is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen niet zeggen, dat we ze mooi vinden; uit een praktisch oogpunt zijn ze zelfs onbruikbaar, daar de letter in het geheel niet uitkomt, zooals bijvoorbeeld bij A, D, X, P, S, enz. Hier moet men bepaald zoeken en turen, om te weten te komen, welke type het is.

Het is onbegrijpelijk, dat men zoo iets ondoelmatigs in den handel brengt. Hen letter-fabrikant moet toch weten, welke eischen men stellen moet aan dusdanig materiaal.

Of zouden er nog boekdrukkers zijn, die zulke initialen mooi vinden.

Iiii-littiriikpaitiereii.

G E B R UIK S A A N W IJZING.

I. (Witte lijnen op blauwen grond.)

De teekening, vervaardigd met donker zwarte inkt op doorzichtig papier, wordt tegen de glasplaat, welke niet stoffig mag zijn, van het lichtdrukraam gelegd, de teekening tegen het glas aan en het iets grooter afgesneden stuk lichtdrukpapier met de geprepareerde zijde tegen de teekening. Daarop komt het copieerplankje en wordt het raam gesloten.

Dit raam plaatse men in het zonlicht ot daglicht, zoodanig dat de lichtstralen zooveel mogelijk loodrecht invallen.

Het papier is genoegzaam aan het licht blootgesteld geweest, wanneer de uitstekende rand van het lichtdrukpapier een zilvergrauwe kleur heeft gekregen ; dit duurt in het zonlicht 2—6 minuten, in het daglicht 10—30 min.

Men spoele de copie eenige minuten in trisch water