is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der stereometrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der loodlijn uit een punt van 't eene der beide evenwijdige vlakken op 't andere neergelaten heet hoogte van de prismoïde.

Onder de prismoïden onderscheidt men die, waarvan de zijden van grond- en bovenvlak twee aan twee evenwijdig zijn. Het lichaam heet dan obelisk. De zijvlakken zijn dan in 't algemeen trapeziums.

Zijn van een obelisk grond- en bovenvlak congruente veelhoeken, dan noemt men 't lichaam prisma. De zijvlakken zijn in dit geval paralleiogrammen.

Gaat van eene prismoïde een der evenwijdige vlakken over in een punt, dan ontstaat een lichaam, dat piramide heet. De zijvlakken zijn dan driehoeken, die een hoekpunt gemeen hebben , dat top van de piramide heet.

We zullen de meest voorkomende dier lichamen achtereenvolgens behandelen, en daarbij van bepalingen uitgaan, waarbij niet op het onderling verband van bovenvermelde groepen wordt gelet.

Het prisma.

§ 37. BEPALINGEN. Prisma (fig. 44) noemt men een lichaam,

begrensd door twee evenwijdige vlakken als grond- en bovenvlak en door paralleiogrammen als zijvlakken. De snijlijnen der opstaande zijvlakken heeten opstaande ribben.

Een prisma heet recht, als de zijvlakken loodrecht, scheef, als alle of sommige niet loodrecht op 't grondvlak staan.

Als men een scheef prisma snijdt door een vlak loodrecht op de opstaande ribben. dan heet de doorsnede loodrechte

of recute doorsnede van net prisma.

Een recht prisma, dat een regelmatigen veelhoek tot grondvlak heeft, heet regelmatig prisma. Is 't grondvlak een parallelogram , dan heet het prisma parallelepipedum (prlpd)■

Een recht prlpd. met een rechthoek tot grondvlak heet rechthoekig prlpd.

Kubus noemt men een rechthoekig prlpd. , waarvan drie in één hoekpunt samenkomende ribben gelijk zijn.