is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der stereometrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den buitenrand r, weegt ledig a gram en met kwik gevuld b gram. Als 't soortel. gew. van kwik .v is, bereken dan de dikte van den wand der buis.

3. Van een cilinder staat de straal van 't grondvlak tot de hoogte als a : b. Als 't opp. s is, bereken dan de hoogte.

4. Als de inhoud van een cilinder / is, en de straal van 't grondvlak tot de hoogte staat als a : b, bereken dan de hoogte.

2. De kegel.

$57. bepalingen". Het gebogen oppervlak, dat beschreven

wordt door eene rechte lijn, die

daarbij altijd eene vaste kromme lijn snijdt, en door een vast punt gaat niet met de kromme in 't zelfde platte vlak, heet kegelvlak (fig. 65). AT is de beschrijvende lijn, ABC de richtlijn en T het vaste punt. Keert de beschrijvende lijn in haar oorspronkelijken stand terug, dan heet het beschreven oppervlak gesloten kegelvlak. Het lichaam, geheel begrensd door een kegelvlak en een plat vlak, heet kegel (fig. 66). Het platte vlak heet grondvlak, het vaste punt top van den kegel. De afstand van den top

tot liet grondvlak heet hoogte van den kegel.

Beschrijft men in 't grondvlak van den kegel een veelhoek en verbindt men de hoekpunten van dezen veelhoek met den top van den kegel, dan zijn deze de opstaande ribben van eene piramide. Deze piramide heet in den kegel beschreven (fig. 66).

$ 58. Eigenschappen, a. Laat men 't aantal zijden van 't grondvlak eener piramide, beschreven in een kegel, onophoudelijk toenemen, dan is de kegel de grens van de piramide en V zijdelingsch oppervlak van den kegel, die van 7 zijdelings oppervlak van de piramide.

Bewijs, 't Grondvlak van den kegel is de grens van 't grond-