is toegevoegd aan je favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI. Van Koningsbergen naar Delfzijl.

«Maar,» vervolgde de dokter, «ik geloof, dat 't beter is. nu maar op te houden met vertellen.» Hij zag, dat zijn vrouw, die al meermalen tersluiks een traan had weggeveegd, opstond en zich omkeerde.

« t Is dan ook wel aangrijpend,» zei mijnheer Engelbert, terwijl hij zijn stoel wat achteruit schoof, alsof 't vuur op den haard hem te warm werd, «het ventje is nog gelukkig terecht gekomen, na zooveel ellende. Hij is zeker nog al ferm voor zijn leeftijd, is 't niet?»

«Och, dokter, 't is net een jongen als onze Jan,» antwoordde juffrouw Pontier, «en ik dacht in eens: als dien eens een dergelijk lot had getroffen, en — en toen werd het me te machtig.»

«Wel,» kwam mijnheer Pontier, «ik kan je denkelijk wel in de gelegenheid stellen, met het jonge mensch kennis te maken, 't is een alleraardigste baas. — Laten we maar eens even naar Jantje van Dijk kuieren; ik kom daar dan nog eens zoogenaamd naar Geert zien. En hij zal u dan, als