is toegevoegd aan uw favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII. Een jaar later.

Men schreef November 1813.

Bijna een jaar was Geert nu reeds weer thuis, en 't was hem soms net, alsof er nooit een tijd geweest was, dat hij vreesde ver van huis op het slagveld te zullen omkomen. Hij was geheel hersteld en zat eiken dag van den morgen tot den avond weer op zijn driestal schoenen te lappen.

Dokter Pontier had van zijn collega, den Chirurgijn-Majoor Boomhoff gedaan weten te krijgen, dat Geert een door den Kommandant geteekend papier had thuis gekregen, waarop stond, dat hij was afgekeurd voor alle militaire diensten, met aanspraak op pensioen. Jammer maar, dat dat recht op pensioen hem niet meteen het geld in handen gaf, daar ze dat best zouden hebben kunnen gebruiken. Want hoewel Geert werk genoeg krijgen kon, lieten de betalingen zich vaak wachten en 't leer was verbazend duur: daar was haast geen aankomen aan. Wel ontving de weduwe Van Dijk geregeld 't kostgeld van luitenant Monthu; maar daarvoor moest hij