is toegevoegd aan uw favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook veel te wenschen overlaten, al kwam er nog menig vreemd woordje tusschen. Dit hinderde de menschen echter niet ecg: ze waren in de laatste jaren aan vreemde woorden en aan het halve Hollandsch der Fransche douanen en soldaten gewoon geraakt.

De straatjongens hadden hem vooral in t begin wel eens uitgelachen en hij had een paar keeren ferm met Delfzijlster jongens gevochten. Zijn kameraden Jan Pontier en Karei Boomhoff, met wie hij t meest omging, stoorden zich echter heelernaal niet aan 't vreemde en waren zelfs wel een beetje grootsch, dat een Rus, die in zulke gevaren had verkeerd en wist te vertellen van wolven en kozakken, hun vriend was!

Hij had in den zomer met hen gewandeld over den dijk naar den kant van Bierum en van Termunterzijl, met hen gevischt en gezwommen in 't Damsterdiep, en den geheelen omtrek doorkruist van Farmsum tot Appingedam en Uitwierda, slootje springend en eieren zoekend. En hij was met hen mee geweest naar de tichel werken ') in de buurt en naar de boeren om te helpen bij 't «mennen» ') (welk helpen dan bestond in het meerijden op den leegen wagen van de schuur naar het land) of om te spelen bij de boerderij.

Een paar maal was hij met Jan Pontier mee

*) steenbakkerijen. 2) binnenhalen van den oogst.