is toegevoegd aan uw favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlug een zwavelstok genomen, die even aan een kool in het vuur gehouden en ... Maar op 't zelfde oogenblik kwam juffrouw Pontier in de keuken; die meende, dat 't zóó mooi genoeg was en stuurde de jongens de straat op.

Jan droeg Wasi's «Sintermaarten», zorgvuldig in een stuk papier gewikkeld; andere jongens hoefden nu nog niet te zien, hoe die was. En Wasi zelf had den schotel met uitgesneden raap onder den arm. Zoo stapten ze op moeder Jantjes huis af.

«Wat is daar te doen?» riep Jan opeens. «Wat een drukte, wat een menschen! Zie ze eens loopen!»

Bepakt en beladen liepen daar tal van mannen, vrouwen en kinderen. Ze kwamen van den kant der haven. Daar moesten onze vrienden meer van weten. Maar eerst even hun vrachtje thuis gebracht! De jongens hadden echter geen tijd om moeder den «Sintermaarten» te laten bewonderen.

«Op straat, volk!» riep Wasi op de vraag van moeder, waar ze zoo haastig naar toe moesten; en ze hoorden niet eens meer haar vermaning, om toch vooral voorzichtig te zijn.

In enkele oogenblikken waren de jongens aan de haven. Evenals bijna een jaar geleden, toen Wasi met luitenant Monthu en Geert en nog zooveel anderen daar was aangekomen, lagen er weer eenige vaartuigen, die met passagiers van den Oostfrieschen kant waren gearriveerd. En evenals toen werden nieuwsgierige jongens door een paar Fransche bajo-