is toegevoegd aan je favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII. Op jacht. Wat is „tiebelen"?

't Was voor den bejaarden dokter Engelbert niet doenlijk geweest om nog denzelfden avond alleen naar Appingedam terug te keeren, al had hij daartoe ook verlof. Maar den volgenden morgen nog voor de dag goed en wel aangebroken was, verliet hij het gastvrije huis van zijn vriend, om zijn huisgenooten geen oogenblik langer in hun toestand van ongerustheid te laten dan noodig was.

Wat er 's avonds door de collega's besproken was, had den Maire of den Kommandant zeker reden tot ergernis gegeven, als ze 't hadden kunnen hooren.

Jan Pontier, die door de drukte in hun huis ook al vroeg wakker geworden was, kwam reeds bij Wasi, toen die nog in de veeren lag: hij had weer evenals ongeveer een jaar geleden akelig gedroomd en in zijn slaap bange oogenblikken doorleefd; nu stond hij alles behalve verkwikt op.

«Jelui moet maar eens een flinke wandeling maken,» meende Geert, «dat frischt op.»