is toegevoegd aan je favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een oogenblik was deze de straat in en hoorde hij de volgende bekendmaking voorlezen:

«De luitenant-kolonel Maufroi, Kommandant van de vesting Delfzijl,

gelet op den eisch der omstandigheden, waarschuwt zoo burgers als militairen om geen krachtens oorlogsrecht buit gemaakte goederen te koopen of te verkoopen, zoo min levende have als levensmiddelen of wat ook,

gelast een iegelijk, die iets mocht hebben gekocht, dit binnen de vier en twintig uren bij hem in te leveren, zullende bij alle verdachten huiszoeking worden gedaan en ontdekte overtreders ter waarschuwing worden gestraft met den kogel.

Zegt het voort!»

De tamboers en de overige militairen gingen verder en Wasi spoedde zich naar huis om moeder te verzekeren, dat het bekend gemaakte niets te beteekenen had. Moeder Jantje was het hiermee eens; doch Geert was daar nog niet zoo gerust op: hij wist uit de smokkeljaren nog maar al te goed, wat een huiszoeking in veel gevallen beteekende! En de ervaring leerde, dat hij goed gezien had: de verdenking van «gestolen» goederen te hebben gekocht was slechts een voorwendsel voor den Kommandant om beslag te kunnen leggen op voorraden brandstoffen, levensmiddelen enz. bij enkelen der meest gegoede ingezetenen, aan wie het mogelijk