is toegevoegd aan je favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIV. Wasi en Jan gevangen genomen.

Als ze thuis kwamen!

Opeens hoorden ze hoefgetrappel op de keien achter hen en: «Daar heb je ze!» klonk hun in t koeterwaalsch, dat ze dagelijks hoorden, in de ooren. De beide soldaten, die uitgezonden waren om hen te achterhalen en die, in de veronderstelling dat ze den kant naar Appingedam waren uitgegaan, Farmsum waren doorgereden, maar op den weg natuurlijk niets van de vluchtelingen hadden bespeurd, die beiden waren natuurlijk wat in hun schik, dat ze daar zoo onverwacht de deugnieten voor zich zagen. — Jan voelde grooten lust om aan den haal te gaan, maar hij bedacht zich intijds, begrijpende dat 't toch

een vergeefsche poging zou zijn.

«Hier!» kommandeerde de eene, een onderofficier. De jongens kwamen schoorvoetend nader.

«Hier!» klonk het nog eens, en de jongens stonden naast de paarden, bevend van angst voor hetgeen

er volgen zou.

«De jongens hebben geen kwaad gedaan: ze