is toegevoegd aan je favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den; de Hollanders uit Appingedam hadden 't verteld. En daarom was er nu feest op de Engelsche oorlogsschepen !

Geen wonder, dat deze slechte afloop der onderhandelingen, gevoegd bij de ongunstige berichten, waarvan hij toch wel iets gelooven moest, de goede luim van den Kommandant volkomen had verdreven. Enkelen hadden daar echter nog van geprofiteerd en daaronder ook de beide Weerings uit Farmsum, die den vorigen dag uit hun gevangenschap werden ontslagen.

Geen wonder was het echter ook, dat vooral de armsten onder de inwoners van Delfzijl nu ten einde raad waren en 't is verklaarbaar, dat een twaalftal vrouwen uit de volksklasse er den volgenden dag toe overgingen om te zamen op te trekken naar de woning van den Kommandant om hem te vragen om hulp, om voedsel. Ze vreesden wel, de armen, dat het haar niet geven zou; ze wisten heel goed, dat het zelfs een waagstuk was er samen heen te gaan; toch deden ze het: ze leden reeds lang broodsgebrek, haar kinderen dreigden van honger om te komen, zooals er reeds velen van ellende

waren gestorven!

Dokter Pontier had aan een paar vrouwen, die er aan deel wilden nemen en wier zieke kinderen hij 's morgens had bezocht, sterk aangeraden om thuis te blijven en niet mee te doen; in het bijzonder had hij vrouw Tilma, die het woord zou voeren, voor de gevolgen gewaarschuwd.