is toegevoegd aan je favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIX. '

Maufroi kiest eieren voor zijn geld. Mijnheer Monthu gaat voor goed weg. Oranje boven!

Voor 't laatst had Maufroi getracht, zich te houden, alsof hij nog 't volle vertrouwen stelde in de toekomst; inderdaad was hij echter overtuigd, dat hij bezig was een hopelooze zaak te verdedigen. Niet lang meer behoefde hij dien dubbelzinnigen rol te spelen; den volgenden dag reeds ontving hij, door bemiddeling van een boodschapper uit Appingedam, van een in Nederland aangekomen gevolmachtigde van Z. M. Lodewijk XVIII den schriftelijken last om de vesting Delfzijl te ontruimen en zich te verstaan met den Kommandant van het belegeringscorps.

Onmiddellijk werden de onderhandelingen wederom aangeknoopt en nu met het gevolg, dat den vierden Mei het beleg zoo goed als geëindigd was. Tot haar groote blijdschap zag de bevolking in den namiddag van dien dag een hoofd-officier uit Parijs en twee officieren uit Koevorden, (dat zich enkele dagen te voren had overgegeven,) Delfzijl binnenrijden. Allen droegen op den hoed een cocarde in de kleur der Bourbons.