is toegevoegd aan je favorieten.

Een Rus te Delfzijl

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

west naar oost, van zuid naar noord, en ook nu weer had ze een tijd van vruchteloos pogen achter den rug. Ze kwam van Odessa en trok nu naar het noorden met het doel om op eender Noordzee-eilanden te bekomen van de vermoeienissen, en krachten te vergaren voor nieuwe tochten.

j;r nu — nu had ze zoo plotseling den lang

gezochte, den verloren gewaande terug!

Maar hoe was het nu mogelijk geweest, dat ook het onderzoek van wege de autoriteiten van Delfzijl namens dr. Pontier en Geert van Dijk ingesteld,

vruchteloos was gebleven?

Dit vroegen allen zich af, nadat de eerste verrassing der herkenning voorbij was; maar niet lang behoefde men te zoeken naar de oplossing van het raadsel; want toen Wasi's moeder hoorde, dat men herhaaldelijk had geschreven aan den Gouverneur van Wilna, ging haar een licht op. Die Gouverneur, haar neef en ook haar erfgenaam als ze kinderloos kwam te overlijden, had er belang bij gehad, dat haar zoon niet terug gevonden werd. Terwijl hij zich op zijn wija beijverde om haar van dienst te zijn bij haar onderzoek in Rusland, waar hij wist, dat 't kind nooit gevonden zou worden, had hij de brieven om inlichtingen, die hij uit Delfzijl had ontvangen en die hem de zekerheid van 't bestaan van haar zoon gaven, onbeantwoord gelaten!