is toegevoegd aan je favorieten.

De hut van oom Tom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

KENTUUKY.

Waarschijnlijk zult ge, waarde lezer, voor een korte poos wel een blik willen terugwerpen in Oom Toms hut op de Kentuckische hoeve, en zien wat er zoo al gebeurd is in het midden van hen, die hij daar heeft achtergelaten.

Het was laat op een zomer-namiddag, en de deuren en vensters \ an de groote spreekkamer stonden alle open, om aan elk gunstig en verkoelend windje den vrijen toegang te verschaffen. Mr. Shelby zat in een ruime gang die naar de kamer leidde, en door de geheele lengte van het huis naar een balkon aan het andere einde liep. Werkeloos in zijn stoel gedoken en met de beenen op een andere leunende, rookte hij op zijn gemak zijn namiddagsigaar. Mrs. Shelby zat in de deur en hield zich met eenig fijn naaiwerk bezig; haar voorkomen was dat van iemand die iets op het hart heeft en dat zij gaarne"bij de eerste gelegenheid de beste wenscht te openbaren. „Weet je wel," vroeg zij eindelijk aan haar echtgenoot, „dat Chloé een

brief van haar man heeft gekregen ?"

„Zoo? Waarlijk? Het schijnt dan dat Tom den een of anderen goeden

vriend heeft. Hoe gaat het met den ouden jongen ?"

Ik geloof, dat hij door een zeer voorname en goede familie is aangekocht geworden," antwoordde mrs. Shelby;.,hij wordt er vriendelijk behandeld en heeft er weinig werk te doen.-'

„Komaan, daar ben ik blijde, zeer blijde om." zeidemr. Shelby op hartelijken toon. „Tom zal zich, dunk mij, weldra met zijn verblijf 111 het Zuiden weten te verzoenen en er ook niet naar verlangen om weder hier

te komen."

„Integendeel, hij vraagt met de grootste bezorgdheid, wanneer het geld bij elkaar zal zijn gebracht om hem terug te kunnen koopen," merkte nu s.

Shelby aan. .. ttt .

„Ja, ik weet waarlijk niet wanneer daartoe kans zal zijn. Wanneei de

zaken eens verkeerd gaan, dan schijnt er geen einde aan te zullen komen. Het is alsof men van het eene moeras in het andere springt; het is van den eenen leenen om aan den ander te betalen, en dan wederom van dezen borgen om aan genen te voldoen; en dan daarbij al die wissels, we -e vervallen zijn vóór dat men een sigaar kan rooken of zich omkeeren, en dan al die brieven en boodschappen om te manen! - de eene schrik is niet over of de andere is er reeds weder."