is toegevoegd aan je favorieten.

Hoe katalogiseer ik mijn bibliotheek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ieder dezer tien hoofdgroepen is onderverdeeld in tien groepen; te weten:

000 Algemeene Werken.

oio Bibliographie.

020 Bibliotheconomie.

030 Algemeene encyclopaedieën.

040 Algemeene verzamelwerken.

050 Algemeene tijdschriften.

060 Werken van geleerde genootschappen.

070 Dagbladen.

080 Bij elkaar gebonden werken.

090 Curiosa, preciosa.

100 Wijsbegeerte.

110 Metaphysica.

120 (desgewenscht:) bijzondere onderwerpen der Metaphysica.

130 Geest en Stof.

140 Philosophische systemen.

150 Psychologie.

160 Logica; Dialectiek.

170 Zedekunde.

180 Oude philosophie.

190 Nieuwere philosophie.

200 Godsdienst.

210 Natuurgodsdiensten.

220 De Bijbel.

230 Dogmatiek.

240 Kerk-, gezangboeken.

250 Homiletiek en Pastoraal.

260 Eeredienst.

270 Godsdienst-geschiedenis.

280 Christelijke kerken en secten.

290 Niet-christelijke godsdiensten en secten.