is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe katalogiseer ik mijn bibliotheek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11°. Vereenigingen. Vereenigingen zjn te beschouwen als de auteurs van de op liare verantwoording gepubliceerde werken.

Vb.: Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Mededeelingen.

Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose.

Statuten.

Verwijs van het woord, dat in den officieelen naam de werking der vereeniging het best weergeeft.

Vb.: Nut van 't Algemeen, zie Maatschappij enz. Tuberculose, zie Vereeniging enz.

Enkel plaatselijke vereenigingen komen op den naam der plaats van vestiging.

Vb.: Nijmegen; Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer. Statuten.

12°. Regeeringspublicatie's. Door regeeringslichamen of administratieve colleges gepubliceerde werken, komen op den naam van het college of lichaam, dat verantwoordelijk is voor de publicatie.

Vb.: Nederland; Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Consulaire Voorschriften.

Nederland; Tweede Kamer der St.-Gen. Handelingen.

Amsterdam; Afdeelittg v. d. Statistiek. Mededeelingen.

Geleerde Genootschappen eveneens op den naam der plaats van vestiging, uitgezonderd de „Koninklijke Academie van Wetenschappen".

Vb.: Utrecht; Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Statuten.

Maar:

Koninklijke Academie van Wetenschappen.

Jaarboek.