is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe katalogiseer ik mijn bibliotheek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13°- T ij dsch riften, couranten, enz. Behandel deze als anoniemen.

Vb.: Rottcrdamsch Nieuwsblad.

Beweging, De.

Onze Eeuw.

enz.

B. Titel en Impressum.

140. Titel. Schrijf den titel nauwkeurig over zooals deze op het titelblad voorkomt; gebruik echter steeds latijnsche letterteekens en laat zooveel weg of voeg toe, als voor goed begrip toegestaan of gewenscht is.

Toevoegingen worden steeds aangeduid, geklemd

m [ ]■

Weglatingen . worden steeds aangeduid met drie punten ...

Gebruik zoo weinig mogelijk hoofdletters.

Motto's enz. worden steeds als niet tot den titel be hoerend, weggelaten.

15°. Druk, uitgave, editie. Noem het getal van den druk enz.; geef daarbij aan wanneer deze vermeerderd (verm.), herzien (herz.) is. Gebruik de uitdrukking voorkomend op het titelblad ; dus: édition (= éd.), edition (= ed.), Ausgabe (= Ausg.), druk (= dr.) enz.

16°. Plaats van uitgifte. Noem de plaats van uitgifte zooals deze op het titelblad voorkomt, niet de vertaalde vorm.

Vb.: Paris, niet Parijs.

Kjöbenhavn, niet Kopenhagen.