is toegevoegd aan je favorieten.

Hoe katalogiseer ik mijn bibliotheek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kort bovendien den plaatsnaam zoo veel mogelijk, doch doorloopend op dezelfde wijze, af.

Vb.: Amst. niet Amsterdam.

Lpz. n Leipzig. enz.

Zijn meerdere plaatsen van uitgifte vermeld, zoo neme men bij meer dan twee namen, de eerstgenoemde of de voornaamste plaats van uitgifte; bij twee namen verbinde men beide plaatsnamen met een —.

Vb.: Lpz.—Amst.

Is geen plaats van uitgifte bekend, zoo wordt dit aangegeven met z. pl. ( — zonder plaats.)

17°. Jaar van uitgifte. Geef het jaar van uitgifte steeds in Arabische cijfers ook al is dit b.v. in romeinsche cijfers gedrukt.

Is een fictief of foutief jaar of een chronogram opgegeven, zoo is tusschen [ ] het juiste jaar op te geven.

Vb.: 2000 [ 1S96]

Geef bij meerdeelige werken het eerste en laatste jaar van uitgifte der deelen op.

Vb.: 1870—73.

Is geen datum bekend, zoo wordt dit aangeduid met z. j. (— zonder jaar).