is toegevoegd aan je favorieten.

Hoe katalogiseer ik mijn bibliotheek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22°. Voor verdere aanduidingen gebruike men

gtïll. — geïllustreerd.

prt. — portret.

krt. = kaart.

fac. — facsimile.

mm. — muziek.

230. Alphabetische katalogus. Wen-cht men een overzicht te hebben over de schrijvers, in een bibliotheek vertegenwoordigd, zoo rangschikke men de titels in streng alphabetische volgorde.

Systematische katalogus. Wenscht men daarentegen een overzicht te hebben over hetgeen een bibliotheek bezit in een bepaald vak van wetenschap of literatuur, zoo verdeele men de titels over de aangenomen rubrieken en onderverdeehngen, en plaatse in elke dier afdeelingen de titels alphabetisch.

Encyclopaedische katalogus. Wen-.cht men tegelijkertijd gemakkelijk te overzien, of de bibliotheek bezit

i°. van een sc hij ver een gegeven boek

2°. een gegeven boek met een gegeven titel

3h. van een gegeven onderwerp de literatuur:

zoo schrijve men van elk boek (in den regel behoudens van wetenschappelijke literatuur):

i". een schrijverskaart

2°. een titelkaart

3°. een onderwerpskaart,

en rangschikke men deze streng alphabetisch in een doorloopend alphabet. Men verkrijgt alzoo: