is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe katalogiseer ik mijn bibliotheek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAART=DOOZEN EN KAART=KASTEN.

Lade met kaarten.

Voor catalogi van eenigen omvang zijn onze eikenhouten kaarten-kasten het meest aan te bevelen. De laadjes zijn met een eenvoudige handbeweging uit te trekken, kunnen niet vallen, omdat ze door onze automatische patent-stop worden vastgehouden, die echter door een lichten vingerdruk los te maken is; ze hebben geen zijivanden, wat ze zeer overzichtelijk maakt; ze zijn voorzien van een steunblok, dat gemakkelijk te verschuiven is, echter alleen in horizontale richting kan worden bewogen en desgewenscht stevig vastgeschroefd. Ze zijn van prima massief eikenhout vervaardigd en dus ten volle bestand tegen de belasting met de uiteraard zware kaartregisters. Wij leveren kastjes met ronde stang (round rod) en duplex-stang. I)e laatste bestaat uit twee deelen en maakt het mogelijk de speciale duplexkaarten (zie afbeelding) door een enkele beweging los of vast te maken. (Men zie ook onzen specialen katalogus voor kaartregisters en Vertical-Fi/ing).

Prijzen der kaartkastjes :

Formaat: 35 (7H X 121/, cM.) 46 (10 XiS^'-l 58(12^ X aocM.j

Gravity Duplex Gravity Duplex ! Gravity Duplex

round rod rod round rod rod round rod rod

n

1 lade . f 9.— f 9 65 f i4-8o f 15 45 f '510 t '5-75

2 laden » 1605 » 17 25 » 20.90 » 22.20 » 25.50 » 26.80

4 » » 27.— » 29 60 » 36.— » 38.60 » 42.50 » 45 —

6 » » 37.25 «41.15 » 45-55 » 49-45 » 6o-33 » 64-25

g » o 55.65 » 61.50 » 71-3° " 77-35 3 87-35 * 93-20

12 » » 67.10 » 84.75 » 100.— »H3-— — —