is toegevoegd aan je favorieten.

Hoe katalogiseer ik mijn bibliotheek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De prijzen zijn voor blanco oiigelnuëerde kaarten per duizend: Formaat 35 (71 ■ X 121 . cM.)

Dun Middel Dik

Cat.nr. Prijs Cat.nr. Prijs j| Cat.nr. Prijs

Prima . 35 B / 5.— j| 35 Y /6.50 35 F ƒ840

Secunda 35 K » 2.90 35 O «4.20

Tertia . 35 RP «2.50 35 SP »3 85

Formaat 46 (10 X 15 cM.)

Dun Middel Dik

Cat.nr. Prijs Cat.nr. Prijs |[ Cat.nr. Prijs

Prima . 46 B f 7.70 46 Y f 10— 46 F f\ 3.5°

Secunda 46 K » 5.— 46 O » 6 50 j

Tertia . 46 RP >>420 46 SP » 5.—

Formaat 58 (1214 X 20 cM.)

Dun Middel Dik

Cat nr. Prijs Cat.nr Prijs J Cat.nr. Prijs

Prima . 58 B ƒ10.95 58 V f 1490 58 F" /'• 9-5°

Secunda 58 K » 7.70 58 O » 9 40

Tertia . 58 RP » 7.- 58 SP » 9 — — —

Wij hebben ook kaarten in 3 verschillende liniaturen voorradig. Liniatuur 110. 1 heeft, behalve horizontale blauwe lijnen, 1 roode dwarslijn aan het hoofd en twee roode staande lijnen, links vooraan. Liniatuur no. 2 heeft alleen de roode hoofdlijn; 110. 3 bovendien 1 roode staande lijn rechts.

De prijzen voor aldus gelinieerde kaarten zijn :

No. 35

Dun Middel Dik

Cat.nr. Prijs Cat.nr. Prijs ; Cat.nr. Prijs

Tertia . 35 R ƒ3.50 35 S ƒ485

Secunda 35 M "3-85 ; 35 Q »5.— '

Prima . 35 D »6.50 35 Z »7.70 35 H / 9.75

a