is toegevoegd aan je favorieten.

Herinneringen aan 15 januari 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die verwachting werd niet verwezenlijkt.

De wet, hoewel ingediend, kon niet meer in behandeling genomen worden.

Daarmede was de zaak voor onbepaalden tijd uitgesteld.

Groot was aller teleurstelling, groot de vrees, dat uitstel misschien tot afstel leiden zou.

En de feestcommissie?

Voor haar had die teleurstelling een goede keerzijde. Zij kreeg over meer tijd te beschikken.

En dien tijd heeft zij uitmuntend besteed.

Plannen werden gemaakt en verworpen, beraadslagingen gehouden, wenken gegeven, inlichtingen ingewonnen

1 Januari trad de wet in werking.

De teleurstelling van straks deed de blijdschap over dit heugelijke feit toenemen. De commissie was inmiddels gereed gekomen.

Haar plannen mochten de goedkeuring van bestuur en leden verwerven, en de feestvergadering werd bepaald op 15 Januari.

Eindelek brak die dag aan. Nooit te voren was zoo reikhalzend naar een vergadering uitgezien als thans.

Aller verwachting was hoog gespannen.

Van de feestcommissie niet het minst. Zouden de genomen maatregelen voldoende blijken ? Zou er ten laatste niets verzuimd zijn, dat van nadeeligen invloed op de vergadering kon wezen ?

Het is avond.

De arbeid is vroeger dan gewoonlijk neergelegd. In de lokalen der drukkerij is het doodstil. Geen gestamp van machines, geen eentonig getik van letters dat de stilte verbreekt.

Overal een diepe rust.

Maar ginds, in liet lokaal der „Vereeniging", heerscht groote bedrijvigheid.

De gezellige, schitterend verlichte en met groen en bloemen versierde zaal wordt langzamerhand gevuld.

De genoodigden en leden nemen de voor hen bestemde plaatsen in.

In de antichambre worden Mr. J. B. Kan, de Regeerings-