is toegevoegd aan uw favorieten.

Lambert Hadewart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de mannen in het bootje aj en onder het verderroeien hoorden de nttïo '" ®rfarS h™ °"g ee" PMr verwenschingen tegen den nevel d~^e" h6t """ ^ ~

mX bromde Wiz,aw Ro,of e°

Ma^ik Z" be"!k t0Ch ee° bCte' Pro'«ge™«,danj(i,Wklaw.

.Maar ik ben er niets over in mijn schik."

.Let op, wat ik je zeg, dat wordt een verduivelde historie. Anderdag zegt Gothland en hij meent natuurlijk Wisby met haar schatten,

bet le» k0ni"g Ma8"°S zoosenaamd' Hanze n,ag

„Voorloopig kunnen de andere steden van den bond absoluut niets doen. Wisby moet voor zich zelf zorgen. Enfin, als de veertien nood helpers ons met in den steek laten, zullen de Gothlandsche mannen ten minste gewaarschuwd worden. - De nevel trekt op holla Wizlaw.- _Roep alle man aan dek: In een uur zyn we op r£s naar

In de middeleeuwen noemde men de Oostzee de Noordelyke mid-

a—r eiland Gothland vol^ens de sage het oog in het blanke aangezicnt der zee.

Wie die vergelijking een beetje verder uitwerkte, betitelde het ongeveer m het midden van het Westelijk strand gelegen Wisby als de pupil ervan. En werkelijk niet ten onrechte! Al mocht dan ook ten tijde van koning Waldemar Anderdag Lübeck beginnen de Hanzeatische zusterstad op Gothland, wat het aanzien in den bond be-

noJCnV6 te Steken en te overv^eu&elen, toch waren er

nog geen twintig jaar verloopen dat Wisby onbestreden de koningin

nllt?tZee, WaS>; ^ ^ Dam het ^g de voornaamste

en on in' Hier liePen sinds honderden en honderden van jaren koene zeevaarders en ijverige kooplieden binnen, van allerlei landaard; den Duitschers kwam echter zondereenigentwijfel voor alle andere de voorrang toe.

Langzamerhand waren er in de geweldige handelsstad van zelf drie

rT feI0md; de eerste Was de vo°maamste, doch kon meteen ook de lastigste genoemd worden. Ze bestond uit de gaanden en

komenden, voor het overgroote gedeelte Duitsche schippers en kooplieden. Daarbij kwamen de in de stad wonende Duitschers en de gewonnen en getogen Gothen. Heel anders dan in Bergen, waar ze