is toegevoegd aan je favorieten.

Lambert Hadewart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Vertellen rotmeester, vertellen!" klonk het van links en rechts.

„Kalm, kinderen, houd je bedaard!" zei Wizlaw. „Van Wisbyp Neen! Dat heb ik je pas nog verteld. Van de bloedsbroederschap? Zie je dat gaat ook niet erg goed, ik zie daar mijn heer naast me staan en die kent die oude geschiedenis. Ik mag hem toch geen opgewarmde kost voorzetten?"

Lambert klopte hem op den schouder en zei: „Je kunt het gerust vertellen Wizlaw, ik hoor 't graag nog eens en ridder Lars zeker ook."

„Vooruit man," vermaande Hummelsbüttel, „laat je tong niet aan je verhemelte roesten."

Wizlaw stroopte den linkermouw van zijn wambuis op tot aan zijn schouder en wees op een bruinachtig litteeken, slechts een duim lang, maar breed; nieuwsgierig bekeken de mannen het en de oude zei: „Zie jullie wel? zoo deden we dat vroeger, dat is een eerlijk litteeken van bloedsbroederschap drinken? Die schram in je huid, waaruit je ternauwernood drie droppels kan persen, en dan moet je je nog buiten adem knijpen, want anders lukt 't niet, is maar apekool; je proeft heelemaal niet hoe je broeders bloed smaakt. Wij, Balthasar Wipert en ik, staken het mes een duim diep in onze armspieren en riepen dan juchhé! Dan stroomde er een waar bloedbeekje, we vingen 't op in de bekers, totdat die half vol waren, verruilden ze en dronken het dampende bloed tot den laatsten droppel op. Maar niet vermengd! En later goten we, terwijl de arm maar ongehinderd doorbloedde, drie bekers koud bier op het warme bloed, en daarna was 't afgeloopen. Zoo'n zaak, die je leven lang moet duren, wil ernstig bedreven worden; je toont dat het je voor je broer op een duchtige aderlating niet aankomt."

„Je manier klinkt heel mooi," zei de meesterknecht, „als ik er eerder van gehoord had, hadden we ons wel een betere jaap gegeven, 't Is ons echter nooit anders voorgedaan en de broederschap behoeft er niets minder innig om te wezen."

„Zoo gauw mag je ons niet afschepen, rotmeester," zei Lars Hummelsbüttel, „de hoofdzaak ben je ons nog schuldig. Waarom heb je met Balthasar Wipert — zoo heet hy immers - bloedsbroederschap gedronken? Wie deed het aanbodP"

„Dat is een lange of een korte geschiedenis, heer, al naar u wilt. Uit hetzelfde kluwen werk kan je een lange en dunne strik of een kort dik touw draaien. Op mijn wijze zal ik voor touwslager spelen. Balthasar heeft het aanbod gedaan en eigenlijk was 't niet eens