is toegevoegd aan uw favorieten.

Lambert Hadewart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grijsaard, dan weer denkt men een jongen wildzang voor zich te hebben. Je zoudt me haast lyken, als je geen Hanzeaat was en nog wel een Lübecker; al die taaie narren hale de duivel voor mijn part. Maar by den hemel, ik hoop die taaie kerels, week en smeuig te maken, zooals me ook gelukt is met jullie burgemeester Johann Wittenborg."

„O, wee!" riep Lambert, «vergeef dien onstuimigenuitroep, koning Waldemar! Bespot dien man niet in zijn ongeluk! hij is een wakker man geweest — trouw bevriend met me — hield me eens ten doop —"

„By myn baard, je hebt een beteren peet verdiend, dan dien Lübeckschen burgemeester."

„Zijn leven en geluk ligt begraven tusschen het strand van de Sond en de muren van Helsingborg; hy had een beter lot verdiend dan dat op een ongelukkigen dag alles verslond."

„Genoeg over hem! Tot jou zaak! jy zelf hebt alle schuld aan de verwonding van mijn Christophel van je afgeworpen, en ik geloof wat je zegt. Maar je schijnt een zeker vermoeden of begrip te hebben wie zyn tegenstander is geweest; je wilt niet liegen, maar dien man ook niet verraden! Nu, ik wil je die grootmoedigheid niet euvel duiden, hoewel eigenlijk een ieder voor zichzelf behoorde te zorgen. Maar bekijk ons geval nu eens van een ander standpunt! Denk eens dat ik mijn man zoek, er een wil hebben en nu een valschen te pakken neem. Wat dan ? Myn wraak, myn toorn over hem! Wie weet of ik geen verkeerden greep doe, ik heb lang genoeg onderzocht, en degenen, die 'twisten, hielden hun mond. — Wat zeg je?"

Lambert keek den koning vast in 't gezicht, maar in diens oogen leek hem een valsch vuur te schitteren, dat hem tot voorzichtigheid aanmaande. 'tKon een val wezen om hem uit zijn schuilhoek naar voren te halen.

„En? Je aarzelt?" zette de koning hem aan.

„Goed dan, heer koning! Als u alleen vreest voor valsche verdenking, moet u ook afzien van wraak op een schuldelooze. Zweer me daarom de veiligheid van lijf en leven van den man, dien ik zal noemen, en mijn mond zal zich openen. Anders kunt u met me doen wat u wilt en kunt verantwoorden."

„Je spreekt koen en dwaas. Een vorst zweert niet voor een gewoon burgerman."

flIk ben tevreden met plaatsvervanging. Als heer Vicko Moltke zijn hand legt op uw zwaardgreep — het zwaard van een koning is