is toegevoegd aan je favorieten.

Lambert Hadewart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„'t Is anders een eenvoudige eigenlyk te eenvoudige zaak! U gaat nu naar Lübeck en naar den Raad. Naar hetgeen u voor uw huis en uw stad gedaan hebt, kunnen de vroede heeren u aanstaand voorjaar de beste krygskogge niet ontzeggen; trouwens ze zouden ook wel gek en ondankbaar wezen als ze 't niet deden na het succes van de Wolf. Dan is u niet meer kaper, niet meer onbeperkt heer en meester op uw vaartuig. Hier aan boord was u geen sterveling er verantwoording over schuldig, wien u tot stuurman verkoos te hebben — dan is u den Lübeckschen of Hanzeatischen opperbevelhebber verantwoording schuldig over scheepsvolk en mannen van wapenen:"

„Daar heb ik ook over nagedacht, Harms; — maar — Bruno Warendorp zal de vloot aanvoeren, dat geloof ik vast en zeker. Ik kan en wil openhartig met hem over jou spreken, en hem zeggen dat je een trouw vriend van me bent geworden, al ligt er ook nog zooveel achter je."

„Dank u voor het woord vriend", zei de tegen weer en wind geharde stuurman, zichtbaar ontroerd, ,'t is een weldadige pleister op mijn wond, al geneest het die niet. Geloof mij! Bruno Warendorp hoort u rustig aan, zal persoonlijk misschien ook een mild oordeel over me vellen, maar dan houdt hij vast aan het recht en wijkt geen streep af van de letter."

„Ei! Ken je hem zoo goed? Waar vandaanP"

„Door uzelf en van andere Hanzeaten. By de Denen kon de koning naar believen over me beschikken en me de sjerp geven. Als hij zei ik wil 't, viel er niets meer te vragen. U moet echter de scheepsrol van de krijgskogge beëedigen en den opperbevelhebber zweren dat er voor zoover gij weet geen man op de lyst staat, die van oneerlijke geboorte is. Daar zal de Lübecksche burgemeester niet van afweken, en hij mag dat trouwens niet doen; de smet op mijn geboorte mag hij niet over het hoofd zien."

.Luister eens naar me, Harms, wat ik je zal antwoorden op die droevige voorspelling! Je denkt dat ik voor een vriend geen valsche eed zal zweren en evenmin den langgewenschte oorlog wil missen —" „God moge me straffen als ik een van beide ook maar een seconde gedacht heb", viel de ander hem haastig in de rede.

„Goed! Ik ga met Wizlaw en Hans van hier naar de Trave en zal bij Bruno Warendorp mijn uiterste best doen. Zeker bouw of koop ik een nieuwe kogge, want de Wolf is wel flink, maar voor de vloot, voor het zware belegeringsgeschut te zwak. Als je geen stuurman of