is toegevoegd aan je favorieten.

Lambert Hadewart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prijsgelden en gesteund door zijn broer Hartwig, voor eigen rekening een kogge te bouwen en de Raad nam dat aanbod grif aan.

Lambert had zijn kogge de Beer gedoopt en een goed gesmeden beeld van het roofdier was aan de spiegel van het stevige vaartuig aangebracht. Hans Dreiling beweerde en met recht tegen Wizlaw dat zijn heer den naam voortreffelijk gekozen had en wel omdat het nieuwe schip veel zwaarder en geweldiger, doch ook langzamer was dan de Wolf. Wat de Beer in Hans z'n oogen verhief boven de meeste Hanzeatische vaartuigen was de bizondere uitrusting ervan met ettelijke donderbussen, die weer net als vroeger op de Wolf op het voordek haar plaats vonden. Behalve de Draak, het Admiraalschip, waarop Bruno Warendorp zelf het bevel voerde, was er onder de Wendische schepen geen een dat donderbussen bezat. Want hoewel Lambert met het gebruik ervan op de Wolf en bij de beschieting van de Holsteinpoort gunstige uitkomsten had bereikt, — destijds waren de projectielen nog niet zoo groot en geweldig — hield men nog vast aan het geloof dat het nieuwe wapen met het kruit misschien voor kleine doeleinden bruikbaar kon zijn, maar voor berenning, beschieting of bombardement van een vesting absoluut niet te gebruiken was. Zware storm machines, blijden en groote katten die op rollen gingen en in hoofdzaak by het beschieten gebruikt werden waren in voldoende getale aanwezig bij de Lübeckers en hun strijdmakkers; hardnekkig voerden Wizlaw Rolof en Hans Dreiling strijd wat van meer nut zou zijn; zoo'n oude machine of een nieuwerwetsche donderbus.

In dezen krijgstocht dacht men niet alleen eenige vestingen te belegeren, maar heele streken te doorzoeken en in bezit te nemen, daarvoor werden in een deel der krijgskoggen eenige paarden voor de aanvoerders, ridders en een deel der rijzige ruiters ingescheept. Onder de ridders, die ook ditmaal een lyn trokken met Lübeck behoorde tot groote vreugde van Lambert en niet zonder dat hij er het zijne voor had gedaan, ridder Lars Hummelsbüttel.

Ter rechter tyd haalde Wizlaw, voorzien van een brief van Lambert aan zijn stuurman de gewapenden van het kaperschip af. Het vaartuig was onderwijl in Bremen ondershands verkocht door Harms, die al lang wist dat Bruno Warendorp had geweigerd; de stuurman had echter met Lambert z'n bode en de manschappen afrekening gehouden, dan verder het overschot der koopsom overhandigd en was toen, zonder verder een woord te zeggen, of iets uit te laten wat