is toegevoegd aan uw favorieten.

Intramoleculaire atoomverschuiving bij Azoxybenzolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

INVLOED VAN DIRECT ZONLICHT.

A. Azoxybenzol.

Zooals reeds in de inleiding vermeld is, vond Wacker ter loops'), dat azoxybenzol door de werking van direct zonlicht langzamerhand geler gekleurd wordt; hij vermoedde daarom, dat hier, evenals bij het voor het licht veel gevoeliger a-azoxynaphtaline, eene omzetting tot isomere phenolen plaats vond.

Nadat ik vastgesteld had, eerst met kleine hoeveelheden werkende, dat uit azoxybenzol door de werking van direct zonlicht phenolachtige lichamen in bevredigende opbrengst ontstaan, werd op 13 October 1901 60 Gram azoxybenzol aan den invloed van het zonlicht blootgesteld. Dit geschiedde als volgt: eene oplossing van het azoxybenzol in benzol werd op 12 vellen filtreerpapier, groot 60 bij 40 cM., zooveel mogelijk gelijkmatig uitgestort, zoodat zich op elk vel na verdamping van het benzol ongeveer 5 Gram azoxybenzol in vasten toestand bevond. De vellen werden daarna tegen de ramen bevestigd. Op 22 November 1901 werden 6 der vellen, alzoo 30 Gram azoxybenzol oorspronkelijk bevattend, verder verwerkt. De overige 6 vellen hadden op eene zijde van het Chem.Laboratorium gehangen, die in den

') Ann. 317. 383 (1901).