is toegevoegd aan uw favorieten.

Intramoleculaire atoomverschuiving bij Azoxybenzolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teerde toen een fijn, bruin neerslag, dat, onder het microscoop gezien, amorph bleek te zijn. Het smolt bij ± 172° slechts gedeeltelijk, maar het grootste deel, harsachtig, smolt niet. Dat er bij deze proef wat phenolen gevormd zouden zijn, was a priori te verwachten, daar m.m.dinitroazoxybenzol reeds direct boven zijn smeltpunt sporen phenolen vormt. Daar de proef echter genomen was, om, door vastlegging van eenmaal gevormde phenolen tot acetaten, eene flinke opbrengst te verkrijgen, kunnen de resultaten als negatief worden aangemerkt.