is toegevoegd aan je favorieten.

Intramoleculaire atoomverschuiving bij Azoxybenzolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

GEDRAG DER OPLOSSING IN ZUURCHLORIDEN.

A. Acetylchloride.

«. Azoxybenzol.

Azoxybenzol is in acetylchloride sterk oplosbaar. Toen bij IO Gr. vast azoxybenzol, dat zich in een glazen stopfleschje bevond, 5 c.c. acetylchloride gevoegd werd, daalde de temperatuur van 120 tot —6°. Daar nog niet alles was opgelost, werd nog 5 c.c. acetylchloride toegevoegd. De temperatuur bleef toen — 6" en bij zachte verwarming met de hand ontstond eene heldere oplossing. Na eenigen tijd scheidden zich in het goed gesloten fleschje roodachtige vlokken af, die zich langzamerhand vermeerderden. In de hoop, eene intramoleculaire omzetting op het spoor te komen, werd 35 Gr. azoxybenzol in 100 c.c. acetylchloride opgelost. In de eerst heldere oplossing vertoonden zich na eenige uren lichtroode vlokken. Na 14 dagen werd het vlokkige, onder het microscoop amorphe, neerslag afgefiltreerd. Natronloog, er mede vermengd, werd niet gekleurd, ook niet bij koking. Het vlokkige neerslag bevatte dus geen phenolen of acetaten. Bij omkristallisatie uit alcohol kwam onveranderd azoxybenzol, smpt. 36", voor den dag. Men had hier dus waarschijnlijk te doen met een additieproduct van azoxybenzol en acetylchloride, alleen bestendig in een milieu van acetylchloride.