is toegevoegd aan uw favorieten.

Intramoleculaire atoomverschuiving bij Azoxybenzolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m.m.dinitroazobenzol bereidden door oxydatie van m.nitroaniline met eene oplossing van NaCIO, en dan een smpt. 150"—151° opgeven.

Dat het door mij uit m.m.dinitroazoxybenzol en acetylchloride bereide product werkelijk m.m.dinitroazobenzol was, werd nog nader bewezen door eene stikstofbepaling: NO, C6 H, N = N Ca H, NO„

0,1554 Gr. stof gaf 27,9 c.c. N (180 en 756,7 m.M.); berekend N 20,6%; gevonden N 20,65

Door de boven beschreven inwerking wordt m. i. nog nader bevestigd, dat azoxybenzol -f- acetylchloride werkt evenals azobenzol + acetylchloride. Het secundair gevormde azobenzol wordt door het acetylchloride verder aangetast, en er vormen zich p.p.dichloorazobenzol en p.monochlooracetanilide, terwijl secundair gevormd m.m.dinitroazobenzol door acetylchloride niet verder wordt aangetast, blijkbaar door de sterische hindering der beide nitrogroepen.

B. Butyrylciiroride.

« Azoxybenzol.

Het door mij gebruikte butyrylchloride was bereid uit versch gefractionneerd boterzuur en PC13; de fractie, die overging tusschen 950 en 107°, werd gebruikt.

Azoxybenzol bleek in butyrylchloride sterk oplosbaar te zijn. 10 Gr. azoxybenzol, dat zich in een stopfleschje bevond, werd overgoten met 10 c.c. butyrylchloride. De temperatuur daalde van 12° tot —30, en door verwarming met de hand trad oplossing in. De vloeistof was nu ook eerst helder, maar vertoonde, evenals de oplossing in acetylchloride, na