is toegevoegd aan uw favorieten.

Intramoleculaire atoomverschuiving bij Azoxybenzolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

INVLOED VAN ANDERE REAGENTIA.

A. Phosphorfentachloride.

«. Azoxybenzol.

WeriGO1) onderzocht in het algemeen het additievermogen van azobenzol. Hij beschouwde ook azoxybenzol als een additieproduct van azobenzol, hoewel het niet mogelijk is, azobenzol in azoxybenzol over te voeren; wel gelukt dit echter met enkele derivaten: zoo kan trinitroazobenzol met behulp van HN03 in trinitroazoxybenzól worden omgezet. Gemakkelijk daarentegen geschiedt de omgekeerde omzetting van azoxybenzol in azobenzol. WeriGO vond nu, dat, behalve de reeds bekende middelen, als verhitting op zich zelf en met Fe, ook phosphorpentachloride deze omzetting volbrengt. Hij vermeldt, dat PC15 op gesmolten azoxybenzol gemakkelijk inwerkt; de producten der omzetting zijn dan P O CL, en azobenzol. Deze proefneming gedaan hebbende om de zuurstof van het azoxybenzol door chloor te vervangen, was zijn doel dus niet bereikt, daar hij noch eene verbinding

c6h5 n — n c6h6,

Cl Cl

noch uit deze, door intramoleculaire atoomverschuiving

>) Ann. 165. 189 (1873).