is toegevoegd aan je favorieten.

Intramoleculaire atoomverschuiving bij Azoxybenzolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstane, gechloorde producten kon aantoonen. WeriGO geeft geene formule op, die in de inwerking een juist inzicht geeft. Evenmin is hij duidelijk bij de beschrijving der inwerking van phosphorpentabromide op azoxybenzol in aetherische oplossing. Hij verkreeg toen eene verbinding C6H5 N : N C6H5 H Br Br,. Waar de waterstof in het broomwaterstofmolecule van daan komt, verklaart hij niet, waarschijnlijk uit den aether dus. Bij eene andere proef moest hij, om dezelfde verbinding te doen ontstaan, koolwaterstoffen toevoegen. werigo liet nl. eene niet te groote hoeveelheid broom inwerken op eene oplossing van azobenzol in zwavelkoolstof; er gebeurde eerst niets, maar toen hij eenige droppels benzine toevoegde, kwam er direct een neerslag van C6H5 N: NC6 H5H Br Br, (bij aanwezigheid van veel broom zou zonder benzine de verbinding C6H5 N : NC„ H5 Br6 zijn gevormd). Hij erkent, dat de benzine de waterstof heeft geleverd voor het HBr. Verder verkreeg WeriGO nog, door voeren van droog HBr door eene oplossing van azobenzol in CSa, eene verbinding C6H5 N : N C„H5 i'/2 H Br. Evenzoo met HC1 werkende, verkreeg hij C6H,N:NC6H5i 72HC1, een lichaam, dat nog onbestendiger is dan de correspondeerende broomwaterstofzure verbinding, en aan de lucht zoolang HC1 ontwikkelt, totdat onveranderd azobenzol achterblijft.

Met het oog op de beschreven reacties vond ik aanleiding, de inwerking van PC15 op azoxybenzol te herhalen, en wel opgelost in chloroform en in tetrachloorkoolstof. Aan eene oplossing van 4 Gr. azoxybenzol in 20 c.c. droge C Cl4, en aan eene van 6 Gr. azoxybenzol in 50 c.c. droge, alcoholvrije CH Cl, werd iets meer dan de theoretische hoeveelheid PC15 toegevoegd. (1 mol. azoxybenzol