is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van Melia Azedarach L.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de basis van de hypogynische schijf ingeplant zijn, en aan de aanhangsels, die ten deele uit den naad van het vlies, dat de helmdraden vereenigt, en ten deele uit de helmblindsels te voorschijn komen; zelden zijn de meeldraden vrij.

De helmknoppen zijn opgericht, meestal zittend op de meeldradenbuis, of daarbinnen besloten; zij zijn 2-hokkig, en barsten in de lengte open.

De buis- of ringvormige hypogynische schijf is soms weinig ontwikkeld, vrij of met den stamper vergroeid.

De stamper is meestal vrij en 2—5-hokkig, heeft een enkelvoudigen stijl en een schijf-of knopvormigen stempel. In elk hokje zijn nu eens 2 eitjes naast of boven elkaar (zelden 1), dan weder 4—cc, in 2 tijen geplaatst, en deze zijn nu eens anatroop met buikstandige zaadnerf en naar boven en naar buiten gericht poortje, dan weder orthotroop. (Het eerste geval dikwijls bij het onderste en het tweede bij het bovenste eitje in hetzelfde hokje).

De vruchten der Meliaceae behooren nu eens tof de bessen, dan weder tot de steen- of tot de doosvruchten.

De zaden hebben soms geen, soms een vleezig kiemwit en zijn dikwijls in een zaadrok besloten.

Alle Meliaceeën behooren lot de boomen of tot de heesters; vele bevatten melksap.