is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van Melia Azedarach L.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder Azadirachta indica Juss.,Aglaia odorata Lour.,enz.

Ook voor de geneeskunde is de familie der Meliaceeën van belang. De bittere bast namelijk van vele soorten (Toona febrifuga, Soymida febrifuga, Azadirachta indica, enz.) werkt adstringeerend en wordt gebruikt als koortsmiddel, terwijl de wortelbast van Melia Azedarach L. bovendien in Amerika zeer geroemd wordt als vermifugum.

Het aantal soorten nu, behoorende tot liet geslacht Melia, bedraagt ongeveer 10. C. Decandolle ') vermeldt 12 soorten, doch van deze vervallen volgens King -') Melia tomentosa Roxb. en Melia excelsa lack, waarvan de eerste zeker (hetgeen reeds uit de beschrijving blijkt) tot liet geslacht Chisocheton, de laatste zeer waarschijnlijk 3) tot Dysoxvlum behoort.

Het materiaal, dat Prof. Dr. H. Wefers Bettink ter mijner beschikking stelde, bedroeg ongeveer 3 K.G. van den bast van Melia Azedarach L., terwijl mij verder eenige levende en gedroogde exemplaren van genoemde plant gezonden werden, waarvoor ik de bereidwillige gevers hij deze nogmaals mijn hartelijken dank breng.

') Monogr. Phancrogamarum.

'-) Materials for a Flora of tho Malayan Peninsula.

5) Miqukl. Annales Musei botanici Lugduno-Batavi. Vol. IV p. 21.