is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van Melia Azedarach L.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdstuk iii.

Microscopisch onderzoek.

o. Blad.

Van de epidermis wordt door Planchon en Collin ') eene afbeelding gegeven, die nog al wat te wenschen overlaat, vooral wat betreft den vorm der opperhuidseellen.

Door eenige bladeren met verdunde ammonia en daarna met verdund salpeterzuur even zacht te koken, konden gemakkelijk groote stukken epidermis van het blad losgemaakt en onderzocht worden.

De opperhuidscellen, die de nerven bedekt hadden, waren sterk in één richting ontwikkeld, en hare wanden vertoonden geen bochten, zooals dat uit bijgaande

teekening te zien is. (fig- 1 n)-

Geheel anders was het met de andere opperhuidscellen, waarvan de wanden sterk gebogen waren; hoe verder zij van de nerven verwijderd waren, hoe grilliger haar vorm werd.

') Los Drogues simplex d'origine végétale. Dl. II, bl. <>04, Is'.M..