is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van Melia Azedarach L.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een afkoelvat, dat het water uit den afkoeler ontvangt, en dat door een afvoerbuis op constant niveau wordt gehouden.

Men zorgt nu dat de kranen II en G gesloten zijn en brengt de waterstraalluchtponip in werking.

Houdt men nu de buis met kraan II in de vloeistof, die men destilleeren wil, dan kan men door opening van genoemde kraan eene gewenschte hoeveelheid voclit in den toestel brengen.

Ileeft de toestel eenigen tijd gewerkt, zoodat het gewenscht is het destillaat uit kolf B te verwijderen, dan sluit men de kranen F en E en opent voorzichtig kraan G, dan zal de lucht uit kolf G zich in den geheelen toestel verspreiden.

Opent men vervolgens voorzichtig kraan H, dan wordt het destillaat in kolf C overgebracht en door de kraan II bijtijds te sluiten houdt men nog eene zekere luchtverdunning in den toestel over.

Door tusschen den afkoeler en flesch 1) eene klemkraan aan te brengen, kan men flesch 1) afsluiten en dus luchtledig houden.

Ook heb ik er over gedacht om kolf A af te sluiten, doch dan moest in de verbindingsbuis tusschen de kolven A en B eene kraan aangebracht worden, waardoor