is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van Melia Azedarach L.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buizen met vaseline in te smeren, waardoor men den toestel gemakkelijker in elkaar kan zetten on men eene betere afsluiting verkrijgt; men brengt dan eerst den stop tamelijk diep in de kolt en perst er vervolgend-

de buizen in.

In den toestel kan men de glazen kranen zeer goed vervangen door stukjes kaoetsjoek-buis met klemkranen, hetgeen mij bij ondervinding gebleken is.

Omdat ik op deze manier uitstekende resultaten heb kunnen verkrijgen, heb ik gemeend dit alles eenig>/.in> uitvoerig te moeten meedeefen en vooral ook, omdat een dergelijk toestel bij bet maken van praeparaten, waarbij lucht en hooge temperatuur zooveel mogelijk vermeden moeten worden, zeer zeker goede diensten zou kunnen bewijzen.

Ongeveer KM) gr. poeder van den bast heb ik niet 300 gr. water vermengd en hiervan in vacuo onge\ e< 1 100 gr. afgedestilleerd.

Het destillaat had eene neutrale reactie, een eigenaardigen, eenigszins aromatischen reuk, dien liet poedel ook heeft; het gaf, zwak zuur gemaakt met verdund zoutzuur, geen reactie met Tannine, Ioodioodkalium ot Mayer s reagens; derhalve zijn geen vluchtige alkaloiden aanwezig.