is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van Melia Azedarach L.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met sterk zwavelzuur en thymol geeft de stof eene fraai groene verkleuring, die na ruim een uur in rood overgaat.

Met sterk zwavelzuur en een spoor sterk salpeterzuur, bichromas kalicus, chloras kalieus, niolybdas animonicus of ft Naplitol traden geen bijzondere verkleuringen op.

Bij langzame verdamping uit verschillende oplosmiddelen mocht liet mij niet gelukken deze gele stof kristallijn te krijgen.

Aan het Altraat (A) werd nu zooveel water toegevoegd, tot bij verdere toevoeging het gevormde neerslag niet vermeerderde en werd het neerslag afgefiltreerd (E).

Door toevoeging van een paar droppels loodacetaat kon het filtraat helder gefiltreerd worden en werd het met het overeenkomstige uit de aetherrest (zie later) vereenigd.

Wat op 't filter (E) gebleven was, werd in aether opgelost en zoovaak niet natriunicarbonaat-oplossing (1 : 1000) uitgeschud, tot deze oplossing hare alkalische reactie niet meer verloor.

De natriumcarbonaat-oplossing werd door verdamping tot een klein volumen gebracht, gefiltreerd en met aether uitgeschud.

Na verdamping van den aether bleef er een licht-