is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van Melia Azedarach L.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van baryumacetaat, waardoor een licht geel gekleurd praecipitaat ontstond.

Dit neerslag werd afgefiltreerd, uitgewasschen niet water en vervolgens in sterken spiritus, waaraan een overmaat van zwavelzuur werd toegevoegd, verdeeld, en toen in een waterbad verwarmd.

Het neerslag, dat ontstaan was, werd afgefiltreerd en 't filtraat onder toevoeging van water op een waterbad van alkoliol bevrijd, waarbij zich een gele stof in den vorm van droppels afscheidde.

Nadat de vloeistof bekoeld was, werd zij met aetlier uitgeschud en na verdamping van den aether bleef er een geel gekleurde rest terug.

Deze rest werd in alkohol opgelost, met versch uitgegloeide dierlijke kool eenige uren in een waterbad verwarmd en vervolgens gefiltreerd.

Het filtraat was aanmerkelijk lichter van kleur geworden en werd nu onder toevoeging van water op een waterbad van spiritus bevrijd en vervolgens met aether uitgeschud.

De rest, die na verdamping van den aetlier terug bleef, vertoonde wel eenige neiging om kristallijn te worden, doch liet mocht mij niet gelukken om haar bij langzame verdamping uit aether, chloroform of ijsazijn in goed gevormde kristallen terug te houden.