is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van Melia Azedarach L.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. Alkohol-rest.

Het geheele niet zand aangemengde extract, dat uitgetrokken was met petroleumaether en aether werd nu met absoluten alkohol uitgetrokken, gefiltreerd en liet filtraat in vacuo bij ± 25° tot een dikke brij uitgedampt en verder op een waterbad bij lage temperatuur tot een droog rood poeder gebracht.

Een gedeelte van dit poeder werd vijfmaal achtereen uitgetrokken met een gelijke hoeveelheid van een mengsel van gelijke volumina aether en absoluten alkohol, waarbij het opgelost werd.

De vijf resten, die bij het verdampen van den aetherspiritus terugbleven, waren ongeveer alle even groot, terwijl alleen de eerste rest een eenigszins ander voorkomen had dan de andere, zoodat op deze manier geen goede scheiding was te verwachten.

Vervolgens werd de geheele rest met water uitgetrokken.

Het eerst afgeloopen vocht werd in vacuo tot droog verdampt en vertoonde toen een menigte kristallen, die slechts weinig gekleurd waren en door afwasschen met absoluten alkohol volkomen kleurloos werden.

Bij verhitting op een platinaschaaltje smolten ze en vervluchtigden bijna geheel.