is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van Melia Azedarach L.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij verdere analyse bleken zij te bestaan uit de sulfaten en chloriden van ammonium en kalium.

Hoewel het hier eigenlijk de plaats niet is om dergelijke zouten te vinden, kan ik toch niet anders

dan het feit constateeren.

Vervolgens werd een ander deel van het afloopende, waterige vocht tot droog verdampt en hier werden geen kristallen meer waargenomen, daaruit blijkt dus, dat de kristallen in water gemakkelijk oplossen, en

til geheel verwijderd waren.

Na zeer lang met water uitgetrokken te hebben kroeg ik altijd nog met cinchoninesulfaat na eenigen tijd een zwak praecipitaat, daarom heb ik toen beproefd de geheele massa onder verwarming met water uit te trekken, warm te filtreeren, een dag te laten staan en nog eens te filtreeren, doch voortdurend kreeg ik met genoemd reagens nog een geiing neeislaP, j geheele massa zich onder het verwarmen samenpakte en zoodoende de uittrekking ook nog belemmerde.

Daarom zag ik van de verdere uittrekking met water af.

Het geheele waterige Altraat, dat ik nu verkregen had, werd met loodacetaat behandeld tot verdere toevoeging hiervan het eenigszins rood gekleurde praecipitaat niet vermeerderde, toen gefiltreerd (A) en liet neerslag met water uitgewasschen.