is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van Melia Azedarach L.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik had hier dus blijkbaar met een pnlobapheen te doen, waarop ik nog terug hoop te komen.

Het filtraat (B) werd nu van lood bevrijd en tot droog verdampt, waarbij een bruine, dik vloeibare massa terug blijft, die met cinchoninesulfaat, lijm en eiwit geen praecipitaten geeft, wel met tannine een zwak neerslag. Het werd daarom geheel in water opgelost en hieraan werd zooveel tannine toegevoegd tot liet neerslag door verdere toevoeging niet vermeerderde

en gefiltreerd (C.)

Het praecipitaat werd uitgewasschen, in natnumcar-

bonaatoplossing opgenomen en deze oplossing (na . met zoutzuur zuur gemaakt te zijn) met aether uitgeschud. De aether liet bij verdamping een zeer kleine rest achter, die in zuur water opgenomen met Me.jeks oplossing en Joodjoodkalium geen neerslagen gaf, met

tannine een zwak neerslag.

Aan het filtraat (C) werd zooveel eiwitoplossing toegevoegd tot de tannine geheel gepraecipiteerd was; daarna werd de vloeistof gefiltreerd, in een waterbad verwarmd tot liet eiwit gecoaguleerd was, nogmaals gefiltreerd en tot droog verdampt. Deze rest werd

nu in absoluten alkohol opgenomen, waai bij een kleine

niet bittere rest terugbleef, die geen verder onderzoek toeliet. De spiritueuse oplossing werd nu een dag