is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van Melia Azedarach L.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug te houden en daarom zag ik van liet verdere onderzoek af.

Het onderzoek leidde nu in hoofdzaak tot de volgende resultaten.

Op de bladeren komen eencellige, soms meercellige haren en meercellige klierharen voor.

Als het karakteristieke van den bast treden de bastbundels op, die op dwarse doorsnede den vorm van een rechthoek hebben en aan den omtrek groote kristallen van oxaalzure kalk bevatten.

Vluchtige stoffen als zoodanig of aan zuren gebonden, komen in den bast niet voor, uitgezonderd een spoor vluchtige olie.

Het poeder van den bast bevat 8,928 °/o water en laat bij verbranding 0,08 "/<> asch achter, die zwavelzuur, zoutzuur, koolzuur, phosphorzuur, een spoor kiezel/uur, kalium, calcium, magnesium, ijzer en een spoor aluminium bevat.

De bast bevat eene visschenbedwelmende stof, ilie in water oplosbaar is en door koken hare werkzaamheid niet verliest.

Voor aardwormen is een aftreksel van den bast niet doodend.