is toegevoegd aan uw favorieten.

Logica in boekdruk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar stel nu eens, dat de drukvorm onberispelijk gezet en opgemaakt is, geheel overeenkomstig de beginselen, die ik tot dusver ontwikkeld heb. Die vorm komt dan onder behandeling van den drukker. Ook van diens kant dreigt gevaar, In de éene bladzijde staat een cliché, die veel inkt en zwaar drukken vereischt, naast een witte pagina, waar inkt noch druk noodig is; papier dat slecht uitdrukt, rollen, die onderhevig zijn aan atmosferische invloeden en wat al niet meer belemmeren hem. Is hij bekwaam voor zijn vak en heeft hij eerste-klasse werktuigen tot zijn beschikking dan overwint hij die bezwaren ; de inktverdeeling op de likrol weet hij te regelen; een behoorlijken legger construeert hij. Maar andere dan zuiver technische klippen moeten ontzeild worden, zoodra een vorm in meer dan één kleur afgedrukt moet worden. Welk een onnoemelijke verscheidenheid in inkten leveren de drukinktfabrieken, zoo in materieele samenstelling als in kleur. Het is hier ais bij de drukletter; de vooruitgang der technische wetenschap, de ontdekking der anilinekleurstoffen en niet het minst de concurrentie heeft den drukker zooveel tinten ter beschikking gesteld, dat hij uit overvloed van soorten te kiezen heeft.

Dat iemand, die met kleuren omgaat, zin voor kleurenharmonie en kleurencombinatie moet hebben, is duidelijk. Waar kan de drukker school gaan om zijn sluimerenden kleurzin te ontwikkelen? In typografische vaktijdschriften als de Typographische Jahrbücher van Julius Maser worden hem, evenals den zetter, allerlei modellen geboden, die veelal bedoeld als reclame-middelen, nu juist niet de meest gewenschte voorbeelden zijn. Een 25 jaar geleden was een zekere richting niettemin de heerschende geworden, die heel nauw samenhing met de toenmalige boeklettervormen. De werktuigkundige vervolmaking van de gietmachine had letters met zeer dunne halen kunnen doen produceeren; flauwe, fletse kleuren waren eveneens mode. Liefelijk uitloopende ondergronden met van