is toegevoegd aan uw favorieten.

Logica in boekdruk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts, dat men daarvan dikwijls geen meester is en men een gezond oordeel aan eenen goeden smaak paren moet, om er iets sierlijks van te maken. Hierin zal men des te beter slagen, hoe gelukkiger de letter gekozen, en hoe meer er een afwisselend licht en bruin in acht genomen wordt, en hoe minder dezelfde lettersoorten op elkander volgen".

Geen enkele dezer voorschriften wordt thans meer aanvaard. Toen vaas- of urnvorm, thans het strakke geometrische figuur; toen verscheidenheid, thans hoofdzakelijk eenheid in karakter van letter. Aan die vroegere voorschriften was gemakkelijker te voldoen dan aan de moderne. Destijds had de titelzetter meer vrijheid van handelen dan nu. Thans bepaalt het karakter van de boekletter het karakter van de titelletter, en aangezien de tekst van den titel door den auteur of door den uitgever wordt voorgeschreven zoo, dat er niet aan veranderd mag worden, nu is het zeker in negen van de tien gevallen onmogelijk aan de eischen van de vlakornementatie te voldoen, als de regelvulstukken niet bestonden. Ik kan op de leer van titelzetten hier niet verder uitwijden, wel wetende waar te beginnen, maar niet waar te eindigen, te minder omdat in werkelijkheid elk bijzonder geval een bijzondere studie vereischt. Een behoorlijken modernen boektitel zonder eenige ornementatie saam te stellen is een opgaaf waaraan slechts weinig zetters voldoen. En van den titel en van het boekomslag hangt zoo veel af, dat invloed heeft op het succes van het boek. Daaraan wordt het boek herkend onder de millioenen andere boeken; de titel stempelt het boek als het ware en maakt het aantrekkelijk of verwerpelijk in de eerste schatting van het publiek, tot wie het zich richt. En ge weet het bij ondervinding, de eerste indruk van een persoon en van een zaak is veelal beslissend. Het boekomslag moet daarom duidelijk, eenvoudig, streng en strak zijn, en mag tegelijkertijd ook dienstbaar gemaakt worden aan de reclame. Geen betere plaats is er aan het boek om te baat te roepen de