is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het begin der 18,lu eeuw, èn in Duitschland dacht men er anders over. Dr. IIeppe althans rangschikt hem onder de Piëtisten en schrijft <>. a. ') «lm Anfange des achtzehnten .(ahrhunderts war es in den Niederlanden i'iblich geworden, seehs Prediger des Landes als diejenigen zu erzeichnen, durch deren Bemühungen <Iio Uebung der wahren Gottseligkeit in demselben heimisch geworden sei. niimlich W.Teellinck die beiden Brakel, Lodenstein, Joh Martinus und Jacobus Koelman zu Sluis in Flandern.»

En ik geloof, dat men dit terecht meende.

liet Piëtisme bedoelde, zegt Heppe: 2) voortzetting van de reformatie en wel, l". door alle roomsche zuurdeeg te verwijderen en 2". door de zedelijke godsdienstige gebreken uit het volksleven weg te nemen. Welnu als dat zoo is, dan mag Koei.man met recht onder de Piëtisten gerekend worden. Het groote doel zijns levens was reformatie van het godsdienstig-zedelijk leven en uitroeiing van alle roomsche overblijfselen Feestdagen vieren — t riekt naar Rome! Formulier-gebeden gebruiken — ze doen denken aan het Breviarium. Maar hierover later. Doch er is meer.

Heppe spreekt op Idz 10 van bovengenoemd werk over de middelen, die het Piëtisme aanwendde om te komen tot de hervorming van het kerkelijke leven. En dan noemt hij ascese, catechisaties en conventikelen. Welnu, was het Koelman niet, die gevast wilde hebben voor gewichtige verkiezingen; accentueerde hij juist niet altijd de huis- en andere catechisaties. En wat do conventikelen betreft— het vervolg van dit boek zal ons loeren dat Koelman daarvan de warmste voorstander was.

Alles samenvattende, meenen wij te mogen zeggen. Toen in het midden der 17tlc eeuw de heerlijke stroom van het

') IIeppe, idem blz. 105.

Hkppe, idem blz. 9.