is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jacobus Koelman. Was hij dan een «homo rigidus»? Integendeel, streng jegens zich zelf, wilde hij gaarne zooveel mogelijk dragen in anderen, maar, eischte de welstand van Kerk en Vaderland het, dan was hij de man, die van tuchtigen wist. En nu is het natuurlijk, dat de besluiten, die in die dagen genomen werden, kelkeraadsbesluiten waren, maar toch hij was de motor, de ziel dier vergadering.

Hoeveel wonden vielen te lieelen, hoeveel zonden te bestrijden in Vaderland en Kerk, vooral in de Gemeente te Sluis. Wie de Notulen van den Kerkeraad dier Gemeente leest, kan zich voorstellen hoe dit alles een man als Koelman tegen de borst stuitte en pijn deed Uiterlijke rechtzinnigheid, maar ten eenenmale gebrek aan vernieuwing des gemoeds en heiligmaking, 'sMorgens onder de preek, 'savonds in <Ie danszaal. In plaats van den rustdag door te brengen in den huiselijken kring om de geestelijke spijze te «herkauwen», liep men «zingend en krijtend» langs kaaien en wegen. En was dit nog maar alles. Maar er gebeurde nog zooveel meer. Iloe werd er gespeeld met lot en kaart en dobbelspel, hoe was de stad als bedekt met kroegen, wat brachten die lombardhuizen eene ellende en smart in de huizen, en wat werd men door de Overheid lichtvaardig tot een eed gevergd. En zoo zouden wij dit zonden-register kunnen uitbreiden, maar wij willen liever letten op de middelen, die beraamd en in toepassing gebracht werden, om hierin verandering te brengen.

Kort na Koel.man's komst werd de hand aan den ploeg geslagen. Was hij een tegenstander van het dartele dansen in het algemeen, hoeveel te meer van het nachtelijk dansen in allerlei kroegen. Dit mocht de Kerkeraad niet langer aanzien; een besluit werd genomen, en allen, die aan die «ongevoegelijke nachtdanserijen» hadden deelgenomen, gecensureerd. x)

') Notulen van den Kerkeraad 18 October 1663.